Behoort u tot de groep met hoog of matig risico?

U behoort tot de risicocategorie en hebt daarom zeker een griepprik nodig als u ouder bent dan 65 jaar of als u lijdt aan een chronische ziekte (bijv. diabetes, chronische nierziekte), ongeacht uw leeftijd, of als u cardiovasculaire of pulmonale problemen heeft (dwz astma). U valt in de matige risicogroep als u chronisch ziek bent, zwanger bent of langdurig aspirine inneemt.

Als u samenwoont met een persoon in een van de bovenstaande risicogroepen, is het ook aanbevolen om u te laten vaccineren.

Hoe werkt een griepvaccin?

Een griepvaccin zorgt ervoor dat ongeveer 2 weken na vaccinatie antistoffen in het lichaam worden verwekt. Deze antilichamen bieden bescherming tegen infectie van circulerende influenzavirussen. Beschikbare griepvaccins bevatten quadrivalent geïnactiveerd griepvaccin. Seizoensgriepvaccins zijn ontworpen om te beschermen tegen de griepvirussen waarvan uit onderzoek blijkt dat ze het komende seizoen het meest voorkomen.

Home Nurse kan u een griepprik geven in het comfort van uw eigen huis. Bel ons om een afspraak te maken. +34 604 401 249.